Reguleringsplan Tverrli

av | okt 20, 2022

Reguleringsplan Tverrli

Igangsatt

Varslet oppstart 10. februar 2020

Lokalisering

Tverrli

Kommune

Eidfjord

Saksnr. i kommunen

2019/499

Oppdragsgiver

Per Holmefjord

Oppdragstype

Reguleringsplan

Vill Plans rolle

Vill Plan er plankonsulent og står som ansvarlig for planprosess og utarbeidelse av plandokumentene. Herunder styre og koordinere premissgivende fag.

 

Prosjektet går ut på å utarbeide en reguleringsplan for et område ved Tverrlia i Eidfjord kommune. Planarbeidet går ut på å legge til rette for fritidsboliger med grønn profil, i forlengelsen av eksisterende hytteområde i Austre Maursetlia. Feltet skal utvikles med fritidsboliger slik at det både blir hytter, dobbelhytter og leiligheter. Det planlegges for 3 hovedområder; ett nederst, ett i midten og ett øverst. Området har tilkomst i allerede regulert avkjøring fra riksveg 7 (Hardangervidda). Et sentralt prinsipp er god terrengtilpasning og helhetlig formspråk og design. Det planlegges ellers for å sikre og utvikle eksisterende turveger og skitrasèer i planområdet og oppnå gode koblinger til trasèer utenfor planområdet.