Et nytt kapittel for Vill Urbanisme

Et nytt kapittel for Vill Urbanisme

På litt over to år har Vill Urbanisme vokst fra 3 selskaper med 5 ansatte, til 4 selskaper med over 20 ansatte når vi skriver mai 2020. Vi gikk ut fra de store selskapene i landet for å skape en ny og annerledes business. En business som la til rette for nye initiativ...