Tenk om…

av | jan 18, 2021 |

Tenk om….

med HUS arkitekter har Vill Plan sett på et nedstengt skoleanlegg på en høyde over Nyhavna i Trondheim. Skoleanlegget, som stod ferdig tidlig på 1960-tallet, framstår som et helhetlig anlegg med et tydelig modernistisk formspråk. På oppdrag fra eier, Trøndelag fylkeskommune er fire ulike tenk om-scenarioer vurdert. Målet har vært å gjøre Ladejarlen tilgjengelig for byen. Hvor mye kan rives, om- og påbygges før anleggets arkitektoniske og kulturhistoriske verdier går tapt?

Resultatene fra dette arbeidet presenteres i et møte i Trondhjems arkitektforening, tirsdag 19. januar.

Følg saken på https://www.arkitektur.no/ladejarlen-gjore-ladejarlen-tilgjengelig-for-byen

 

Flere aktuelle saker