Utviklingen av energitjenester for Hopsfossen prosjektet -støttet av Enova

av | jul 5, 2022 |

Hopsfossen er et gammelt industriområde som skal transformeres til et moderne boligområde med ca. 100 boliger og arealer for kontor og forretning. Prosjektet har et mål om en klimanøytral utbygging – det skal bli boligprosjekt som er mer bærekraftig enn et gjennomsnittlig prosjekt i Bergen kommune. Det er fokus på gjenbruk av material og konstruksjoner og tilrettelegging for økt bruk av gange, sykkel og kollektive transportmidler.

Det er få klimanøytrale områder i Norge i dag, men i takt med voksende internasjonale og nasjonale miljømål vil innføring av strengere krav og føringer bli normen – her ønsker Hopsfossen å stå fram som et forbilde-prosjekt som flere kan lære av.

2021/2022 ble det gjennomført et samarbeidsprosjekt mellom utbygger Hopsfossen AS, energioperatøren Eviny samt miljø- og planrådgivere i Vill Energi og Vill Plan. Prosjektet har som formål å finne energiløsninger som egner seg for Hopsfossen og hvordan disse kan driftes. Her vil energiproduksjon fra vannkraftanlegget spille en viktig rolle.

Gjennom arbeidet har vi utviklet en betydelig bedre forståelse av de mest aktuelle energi-byggeklossene for Hopsfossen, avklart energitjenester og fastsatt rammene for en forretningsmodell. Ambisjonene om et klimanøytralt Hopsfossen er innen rekkevidde.

Del gjerne denne artikkelen

Se andre aktuelle saker

E39 Bokn-Hope er nå utvidet fram til Bømlafjorden!

E39 Bokn-Hope er nå utvidet fram til Bømlafjorden!

For å sikre mulighetene for en god påkobling til den eksisterende Bømlafjordtunnelen, er E39 -prosjektet utvidet fra Hope og videre nordover mot Bømlafjorden. Prosjektet er derfor omdøpt til Bokn-Bømlafjorden. Kulturarvrådgiver fra Vill Plan var på befaring denne uken...

les mer
Vill Plan og Bybanens linje 2!!

Vill Plan og Bybanens linje 2!!

I dag 21. november 2022 er det en merkedag for Bergen. Den nye Bybanelinjen til Fyllingsdalen står endelig klar. Byens innbyggere og tilreisende får en helt ny reisemulighet mellom sentrum, Haukeland, og Fyllingsdalen![dipl_masonry_gallery image_ids="7080,7079,7077"...

les mer