Utviklingen av energitjenester for Hopsfossen prosjektet -støttet av Enova

av | jul 5, 2022 |

Hopsfossen er et gammelt industriområde som skal transformeres til et moderne boligområde med ca. 100 boliger og arealer for kontor og forretning. Prosjektet har et mål om en klimanøytral utbygging – det skal bli boligprosjekt som er mer bærekraftig enn et gjennomsnittlig prosjekt i Bergen kommune. Det er fokus på gjenbruk av material og konstruksjoner og tilrettelegging for økt bruk av gange, sykkel og kollektive transportmidler.

Det er få klimanøytrale områder i Norge i dag, men i takt med voksende internasjonale og nasjonale miljømål vil innføring av strengere krav og føringer bli normen – her ønsker Hopsfossen å stå fram som et forbilde-prosjekt som flere kan lære av.

2021/2022 ble det gjennomført et samarbeidsprosjekt mellom utbygger Hopsfossen AS, energioperatøren Eviny samt miljø- og planrådgivere i Vill Energi og Vill Plan. Prosjektet har som formål å finne energiløsninger som egner seg for Hopsfossen og hvordan disse kan driftes. Her vil energiproduksjon fra vannkraftanlegget spille en viktig rolle.

Gjennom arbeidet har vi utviklet en betydelig bedre forståelse av de mest aktuelle energi-byggeklossene for Hopsfossen, avklart energitjenester og fastsatt rammene for en forretningsmodell. Ambisjonene om et klimanøytralt Hopsfossen er innen rekkevidde.

Del gjerne denne artikkelen

Se andre aktuelle saker

Vill Plan får ny daglig leder

Vill Plan får ny daglig leder

oktober tiltrer Line Merete Valle som ny daglig leder i Vill Plan AS, mens Mats Mastervik går over i en senior rådgiverstilling for å kunne vie mer tid til planfaglig rådgivning og til utvikling av planverktøyet Planitid. Mats vil samtidig gå inn som styreleder i Vill...

les mer
Kunnskap og veiledning kreves for et godt prosjekt

Kunnskap og veiledning kreves for et godt prosjekt

Planleggingen av ny E39 strekningen mellom Bokn-Hope foregår for fullt, etter prosjektoppstart i desember 2021. Vill Plan deltar som fagansvarlig for temaet kulturarv i dette prosjektet der Statens vegvesen er oppdragsgiver og Rambøll/Henning Larsen er rådgiver....

les mer