Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for Inndalsveien, Bergen kommune

av | jan 28, 2022 | ,

Vill Plan Kunngjøring Inndalsveien varslingskart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 blir det varslet oppstart av detaljregulering for gnr. 159, bnr. 478 m. fl., Inndalsveien i Bergen kommune.

 

Forslagsstiller:

Forslagsstiller : Inndalsveien Eiendom AS
Plankonsulent: Vill Plan AS

Planområdet:

Planområdet ligger innenfor stiplet linje i kartutsnittet – se vedlegg, og omfatter gnr. 159, bnr. 478 (nr. 43) og 479 (nr. 45) som ligger mellom Finnbergåsen og Inndalsveien. Eiendomsgrensene vil avklares før planforslaget sendes til 1. gangs behandling i kommunen

Vill Plan Kunngjøring Inndalsveien varslingskart

Dokumenter til nedlasting:

01 | Varsel om oppstart - Inndalsveien

02 | Referat fra oppstartsmøte 151221 - EDKID - 13112095

03 | 20220125_Inndalsveien_Varslingskart-A3-L (1)

04 | Inndalsveien stedsanalyse 20210917

05 | Planinitiativ Inndalsveien 20210917

Del gjerne denne artikkelen

Se andre aktuelle saker

Vill Plan og Bybanens linje 2!!

Vill Plan og Bybanens linje 2!!

I dag 21. november 2022 er det en merkedag for Bergen. Den nye Bybanelinjen til Fyllingsdalen står endelig klar. Byens innbyggere og tilreisende får en helt ny reisemulighet mellom sentrum, Haukeland, og Fyllingsdalen![dipl_masonry_gallery image_ids="7080,7079,7077"...

les mer
Citykonferanse i Bergen

Citykonferanse i Bergen

I dag er vi der det skjer i Bergen! Citykonferansen 2022 på Grand Hotel Terminus, med flinke arrangører og foredragsholdere ! Spennende å møte nye og gamle kjente!

les mer
Vår nye daglige leder er nå i full gang på kontoret !

Vår nye daglige leder er nå i full gang på kontoret !

Vi er så glade for å ha fått Line med på laget vårt. Hun er en styrke både faglig og personlig sett. Line er landskapsarkitekt og kommer nå fra stillingen som eiendomssjef i Alver kommune. Hun har tidligere jobbet i Sweco, både i Oslo og Bergen. Line har med seg...

les mer