Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for Inndalsveien, Bergen kommune

av | jan 28, 2022 | ,

Vill Plan Kunngjøring Inndalsveien varslingskart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 blir det varslet oppstart av detaljregulering for gnr. 159, bnr. 478 m. fl., Inndalsveien i Bergen kommune.

 

Forslagsstiller:

Forslagsstiller : Inndalsveien Eiendom AS
Plankonsulent: Vill Plan AS

Planområdet:

Planområdet ligger innenfor stiplet linje i kartutsnittet – se vedlegg, og omfatter gnr. 159, bnr. 478 (nr. 43) og 479 (nr. 45) som ligger mellom Finnbergåsen og Inndalsveien. Eiendomsgrensene vil avklares før planforslaget sendes til 1. gangs behandling i kommunen

Vill Plan Kunngjøring Inndalsveien varslingskart

Dokumenter til nedlasting:

01 | Varsel om oppstart - Inndalsveien

02 | Referat fra oppstartsmøte 151221 - EDKID - 13112095

03 | 20220125_Inndalsveien_Varslingskart-A3-L (1)

04 | Inndalsveien stedsanalyse 20210917

05 | Planinitiativ Inndalsveien 20210917

Del gjerne denne artikkelen

Se andre aktuelle saker

Vill Plan får ny daglig leder

Vill Plan får ny daglig leder

oktober tiltrer Line Merete Valle som ny daglig leder i Vill Plan AS, mens Mats Mastervik går over i en senior rådgiverstilling for å kunne vie mer tid til planfaglig rådgivning og til utvikling av planverktøyet Planitid. Mats vil samtidig gå inn som styreleder i Vill...

les mer