Vill Plan AS vant konkurranse om arenaklyngen Griegkvartalet – nytt musikkteater i Bergen

av | aug 17, 2021 |

I skarp konkurranse med flere andre selskap vant Vill Plan, i samarbeid med Egde Plan, i mai oppdraget med å utarbeide reguleringsplan for Griegkvartalet i Bergen.

Prosjekt Griegkvartalet utvikles av Grieghallen Utbygging AS, som styres av Grieghallen AS, Musikkselskapet Harmonien og Bergen Nasjonale Opera. Prosjektets visjon er at arenaklyngen Griegkvartalet skal være Bergen og Vestlands kulturelle kraftsenter og samlende møteplass. Griegkvartalet skal fremstå med en utforming og funksjonalitet som fremmer Bergen som en moderne og nyskapende kulturby. Det nye musikkteateret skal være for alt og for alle. Det nye musikkteatret vil etter planen åpnes til Grieghallens 50-års jubileum i 2028.

Daglig leder i Vill Plan, Mats A. Mastervik kan fortelle at planarbeidet allerede er godt i gang og at neste steg nå på sensommeren er oppstartmøte med Bergen kommune.

Foto: Mona Mortensen, Vill Plan AS (også hovedbildet)

Skisse utarbeidet av Rambøll i fbm. visualisering av rom- og funksjonsprogrammet (2019)

.

Flere aktuelle saker

Vill Plan = økt effektivitet og kvalitet

Vill Plan = økt effektivitet og kvalitet

Vill Plan har sammen med Egde Plan søkt og fått innvilget utviklingsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Midlene skal være med på å øke effektiviteten og kvaliteten på samfunns- og arealplanleggingen etter pbl.Arbeidet vi er godt i gang med, er en...

les mer
Planendring vedtatt på Råstølen

Planendring vedtatt på Råstølen

Vill Plan har bistått beboerne i Vindharpeveien i Bergen kommune med endring av gjeldene reguleringsplan. Hovedgrepet i endringsforslaget er å legge til rette for å bygge på eksisterende rekkehusenheter i Vindharpevegen. Reguleringsendringen har vært behandlet som...

les mer