Vill Plan vant sammen med Rambøll!

av | nov 9, 2021 |

Bokn Hope Bilde Rambøll1

Rambøll og Vill Plan skal planlegge strekningen fra Bokn til Hope i Rogaland, som del av en fergefri E39 mellom Bergen og Stavanger.  Strekningen på 57 km går gjennom de tre kommunene Bokn, Tysvær og Sveio.

Prosjektet har som mål å redusere klimagassutslipp, noe som setter store krav til planlegging og planleggerne. Prosjektleder og bærekraftkoordinator i Rambøll Transport, Marit Loland Tveit, forteller at «Vi møter oppgaven med stor respekt og har derfor også bemannet med et erfarent team med sterk faglig bredde og lokalkunnskap. Innenfor de rammene vi har i prosjektet, skal vi foreslå en trasé der hensynet til bærekraft er ivaretatt og dokumentert

Mona i Vill Plan er fagansvarlig for automatisk fredete kulturminner. Hun vil kartlegge og verdisette kulturminnene som kan bli berørt og sammen med resten av teamet bidra med å finne løsninger som best mulig ivaretar disse verdiene.

Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven!

Foto: Rambøll

Del gjerne denne artikkelen

Se andre aktuelle saker

Vill Plan får ny daglig leder

Vill Plan får ny daglig leder

oktober tiltrer Line Merete Valle som ny daglig leder i Vill Plan AS, mens Mats Mastervik går over i en senior rådgiverstilling for å kunne vie mer tid til planfaglig rådgivning og til utvikling av planverktøyet Planitid. Mats vil samtidig gå inn som styreleder i Vill...

les mer