Vill Plan vant sammen med Rambøll!

av | nov 9, 2021 |

Bokn Hope Bilde Rambøll1

Rambøll og Vill Plan skal planlegge strekningen fra Bokn til Hope i Rogaland, som del av en fergefri E39 mellom Bergen og Stavanger.  Strekningen på 57 km går gjennom de tre kommunene Bokn, Tysvær og Sveio.

Prosjektet har som mål å redusere klimagassutslipp, noe som setter store krav til planlegging og planleggerne. Prosjektleder og bærekraftkoordinator i Rambøll Transport, Marit Loland Tveit, forteller at «Vi møter oppgaven med stor respekt og har derfor også bemannet med et erfarent team med sterk faglig bredde og lokalkunnskap. Innenfor de rammene vi har i prosjektet, skal vi foreslå en trasé der hensynet til bærekraft er ivaretatt og dokumentert

Mona i Vill Plan er fagansvarlig for automatisk fredete kulturminner. Hun vil kartlegge og verdisette kulturminnene som kan bli berørt og sammen med resten av teamet bidra med å finne løsninger som best mulig ivaretar disse verdiene.

Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven!

Foto: Rambøll

Del gjerne denne artikkelen

Se andre aktuelle saker

E39 Bokn-Hope er nå utvidet fram til Bømlafjorden!

E39 Bokn-Hope er nå utvidet fram til Bømlafjorden!

For å sikre mulighetene for en god påkobling til den eksisterende Bømlafjordtunnelen, er E39 -prosjektet utvidet fra Hope og videre nordover mot Bømlafjorden. Prosjektet er derfor omdøpt til Bokn-Bømlafjorden. Kulturarvrådgiver fra Vill Plan var på befaring denne uken...

les mer
Vill Plan og Bybanens linje 2!!

Vill Plan og Bybanens linje 2!!

I dag 21. november 2022 er det en merkedag for Bergen. Den nye Bybanelinjen til Fyllingsdalen står endelig klar. Byens innbyggere og tilreisende får en helt ny reisemulighet mellom sentrum, Haukeland, og Fyllingsdalen![dipl_masonry_gallery image_ids="7080,7079,7077"...

les mer