Vill Plan vant sammen med Rambøll!

av | nov 9, 2021 |

Rambøll og Vill Plan skal planlegge strekningen fra Bokn til Hope i Rogaland, som del av en fergefri E39 mellom Bergen og Stavanger.  Strekningen på 57 km går gjennom de tre kommunene Bokn, Tysvær og Sveio.

Prosjektet har som mål å redusere klimagassutslipp, noe som setter store krav til planlegging og planleggerne. Prosjektleder og bærekraftkoordinator i Rambøll Transport, Marit Loland Tveit, forteller at «Vi møter oppgaven med stor respekt og har derfor også bemannet med et erfarent team med sterk faglig bredde og lokalkunnskap. Innenfor de rammene vi har i prosjektet, skal vi foreslå en trasé der hensynet til bærekraft er ivaretatt og dokumentert

Mona i Vill Plan er fagansvarlig for automatisk fredete kulturminner. Hun vil kartlegge og verdisette kulturminnene som kan bli berørt og sammen med resten av teamet bidra med å finne løsninger som best mulig ivaretar disse verdiene.

Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven!

Foto: Rambøll

Flere aktuelle saker

Vill Plan = økt effektivitet og kvalitet

Vill Plan = økt effektivitet og kvalitet

Vill Plan har sammen med Egde Plan søkt og fått innvilget utviklingsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Midlene skal være med på å øke effektiviteten og kvaliteten på samfunns- og arealplanleggingen etter pbl.Arbeidet vi er godt i gang med, er en...

les mer